Wkrótce kolejne utrudnienia na Basztowej?

  • ZUE planuje remont torowiska na ul. Basztowej w Krakowie
  • Przetarg został zamknięty 21 kwietnia
  • Po przebudowie ulica Basztowa zyska wygląd zbliżony do przebudowanych wcześniej ulic Dunajewskiego i Podwale.

Kraków otworzył oferty w przetargu na przebudowę ulicy i torowiska tramwajowego w ciągu Basztowej od Długiej do Pawiej i Westerplatte. Po przebudowie ulica Basztowa zyska wygląd zbliżony do przebudowanych wcześniej ulic Dunajewskiego i Podwale.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy i torowiska tramwajowego w ciągu Basztowej od węzła rozjazdów Długa – Basztowa do węzła rozjazdów Pawia – Basztowa – Westerplatte – Lubicz, a także ul. Westerplatte od rozjazdów do Zamenhoffa. Przetarg ma kompleksowy charakter i obejmuje m.in. przebudowę układu drogowego i torowego, rozjazdów, infrastruktury podziemnej itp.

Po przebudowie ulica Basztowa zyska wygląd zbliżony do przebudowanych wcześniej ulic Dunajewskiego i Podwale. Wprowadzono tam m.in. ruch jednokierunkowy, dzięki czemu możliwe było wydzielenie torowiska oraz wytyczenie pasów rowerowych. Okres trwania zamówienia określono na sześć miesięcy.

Dzisiaj (21 kwietnia) minął termin składania ofert. Zamawiający poinformował, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 34,373 mln zł brutto. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty i obie mieszczą się w kosztorysie. Konsorcjum ZUE i Taumer jest gotowe zrealizować prace za kwotę 27,159 mln zł brutto, a firma Strabag Infrastruktura Południe za kwotę 30,286 mln zł brutto.

O wyborze zadecydują cena (60%), a także wysokość kary umownej w zakresie zwłoki w zakończeniu robót budowlanych (20%) oraz usunięciu wad przedmiotu umowy (20%). W obu przypadkach obie firmy zaproponowały 0,2%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.