Technikum Łączności nr 14 w Krakowie najlepszym technikum w Polsce

  • Technikum Łączności nr 14 w Krakowie najlepszym technikum w Polsce
  • Na drugim miejscu jest Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu

Kolejny raz małopolskie szkoły zawodowe zostały wysoko ocenione w rankingach ogólnopolskich.

Ranking Techników STEM 2016 uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ranking został oparty na trzech kryteriach:

  • wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz informatyka (50%);
  • wynikach matury obowiązkowej z matematyki (35%);
  • sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych, odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM (15%).

Łącznie sklasyfikowano 100 najlepszych techników STEM w Polsce.

Ranking wskazuje licea i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia i mogą być inspirującym przykładem dla innych. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do szkół zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.

W rankingu techników zwyciężyło Technikum Łączności nr 14 w Krakowie. Na drugim miejscu jest Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu. Na trzecim uplasowało się Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu.

Czwarte jest Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, piąte – Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie, szóste – Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie, siódme – Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, ósme – Technikum nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, dziewiąte – Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, dziesiąte – Technikum Zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie.

W drugiej edycji Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2016 ponownie zwyciężyło XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Na drugim miejscu jest Liceum Akademickie UMK w Toruniu, które w ubiegłym roku było na piątym miejscu.

Na trzecim miejscu jest XIII LO w Szczecinie, na czwartym – LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, a na piątym – Publiczne LO Politechniki Łódzkiej.

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.