REKLAMA

Zapraszamy do współpracy reklamowej. Na portalu krk.info.pl oferujemy powierzchnię w postaci banerów, artykułów sponsorowanych. Inne formy promocji do uzgodnienia.


♦ PROMOCJA – „2 za 1” ♦

Promocja ” 2 za 1″ dotyczy reklam zleconych w okresie do 31.05.2016 r. Zamawiający w ramach promocji otrzymuje dodatkowy miesiąc reklamy w cenie standardowej oferty za jeden miesiąc emisji. Reklama dotyczy wybranego formatu reklamy lub tekstu sponsorskiego.


Cennik reklam (www.krk.info.pl) ważny od 01.01.2017 do 31.12.2017

 1. Reklama banerowa na stronie głównej oraz na stronach redakcyjnych


A1
–  najpopularniejszy format doublebillboard 728 x 200 – cena 300 zł netto/m-c

 • Graficzna reklama dynamiczna (dwa razy większy od standardowego billboardu) w formie poziomego prostokąta umieszczana na górze strony w miejscu tradycyjnego bannera..

A2 –  Box 300 x 250 – cena 250 zł netto/ m-c

 • Reklama graficzna w formie poziomego prostokąta, umieszczana na stronie głównej oraz wszystkich podstronach w prawej części portalu

A4 – 728 x 90  – cena 150 zł netto/m-c

 • Reklama graficzna w formie poziomego prostokąta, umieszczana na stronie głównej oraz wszystkich podstronach w dolnej części (pod artykułem lub w środku)

A5 – 125 x 125 box – cena 50 zł/m-c

 • Graficzna Reklama statyczna, umieszczana w prawej kolumnie pod „Polecamy” na stronie głównej.

 

krk_strona główna_add krk_strona główna2_add

krk_strona główna3_add

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Artykuł sponsorowany:

– cena 100 zł netto za emisję


Specyfikacja techniczna banerów:

 1. zgodnie z podanymi wymiarami
 2. waga do 50 kB
 3. format swf, gif, jpeg

Uwaga! Nie przyjmujemy materiałów reklamowych w technologii Flash.


Gotowy baner musi być dostarczony na 2 dni robocze przed emisją. Natomiast w przypadku przygotowania baneru przez portal materiały muszą być dostarczone na min 7 dni roboczych przed emisją baneru (do materiałów musi być dostarczony szczegółowy scenariusz).

Reklamodawca zobowiązuje się do podesłania osobno adresu www, na który baner ma przekierowywać.

Przed emisją baner powinien być zaakceptowany przez Portal . Niedostarczenie gotowego baneru bądź materiałów do jego wykonania w określonym terminie spowoduje opóźnienie jego emisji, zaś Zleceniodawca zostanie obarczony kosztami za całą zamówioną emisję.

Przesłana reklama nie może odczytywać ani zmieniać cookie, zabronione jest też używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika. Nie może też powodować występowania błędów czy ostrzeżeń podczas serwowania.

Baner nie może zawierać odwołań zewnętrznych (np. ściągać dodatkowych elementów animacji).

Podesłany baner powinien nazywać się wg przykładu:

nazwa firmy_typ reklamy_wymiary_(ewentualnie wersja materiału) np. mojafirma_A1_728x200_v1.

Nazwa baneru nie może zawierać polskich czcionek.

 

Regulamin zamieszczania reklam w serwisie

 1. Właścicielem Portalu KRK.INFO.PL jest Go2Biz Ltd z siedzibą w Londynie , 27 Throgmorton Street, 3 Rd Floor, London, EC2N 2AN, konto: Grupa BPS 86 1930 1419 2300 0350 0835 0001
 2. Redakcja przyjmuje zlecenia płatnej reklamy zgłoszone w formie pisemnej bądź mailem przez umocowanego reprezentanta Zleceniodawcy.
 3. Zlecenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym winno zawierać:

a) nazwę Zleceniodawcy, adres zamieszkania/ siedzibę, dane kontaktowe

b) formę zamówionej płatnej reklamy spośród oferowanej przez portal np. billboard, artykuł sponsorowany

c) zamówiony czas emisji

d) szczegóły płatności

 1. Redakcja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia korekty językowej dostarczonych materiałów reklamowych. Reklamy wykonane przez redakcje stanowią własność intelektualną portalu www.krk.info.pl
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji zamawianych ogłoszeń reklamowych oraz prawo odmowy zamieszczania reklamy bez podania przyczyn, a w szczególności reklamy:

a) niedozwolonej w świetle obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego

b) naruszającej obowiązujące normy, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalającej faszyzm, nazizm, komunizm, propagującej przemoc, obrażającej uczucia religijne, naruszającej prawa innych osób itp.

 1. Redakcja zamieszcza w portalu zamówioną odpłatną reklamę w terminie 2 dni roboczych od dnia zapłaty należnego wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy chyba że strony uzgodniły inaczej. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego podmiotu wydającego portal.
 2. Wyemitowana reklama wyświetla się do terminu opisanego zamówieniem, za który Zleceniodawca opłacił emisję
 3. Redakcja informuje Zleceniodawcę mailem o nie przyjęciu zgłoszonego zlecenia, w szczególności z przyczyn opisanych w punkcie 6. niniejszego regulaminu.
 4. Zleceniodawca może zgłosić. reklamację zamówionej usługi reklamowej. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej i skierowana mailem na adres redakcja@krk.info.pl. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, datę zlecenia, opis zamówienia oraz przedmiot reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Zmiany regulaminu dokonuje się przez ich zamieszczenie w miejsce postanowień dotychczasowych bądź dodanie do postanowień regulaminu lub usunięcie dotychczasowych postanowień .

 

ZGŁOŚ REKLAMĘ lub ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY: redakcja@krk.info.pl