Budżet obywatelski 2016 w Tarnowie. Można już głosować

Budżet Obywatelski: znamy listę projektów do głosowania

39 projektów, w tym 12 ogólnomiejskich i 27 osiedlowych znalazło się na liście do głosowania w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego. Projekty te spełniły wymagania formalne i uzyskały pozytywną opinię Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych oraz radnych Rady Miejskiej. Głosowanie nad wyborem pomysłów do realizacji ruszy 9 września, a zakończy się 18 września. 30 września magistrat poda ostateczne wyniki głosowania.
W tegorocznej edycji złożono w sumie 57 projektów, w tym 17 ogólnomiejskich i 40 osiedlowych. Wszystkie wnioski poddano weryfikacji i analizie wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta, a następnie – w przypadku projektów ogólnomiejskich – Komisji Rozwoju i Spraw Komunalnych lub w przypadku projektów osiedlowych – radnych Rady Miejskiej z podziałem na okręgi wyborcze. Na etapie weryfikacji odrzucono sześć projektów, które nie spełniły wymogów regulaminu. Wnioski te nie posiadały wystarczającej listy podpisów, czyli poparcia dla projektu, przekraczały kwoty przyznane dla danego osiedla lub nie spełniały wymogów dla wnioskodawcy (projekt zgłosiła firma, a nie mieszkaniec).
51 projektów zakwalifikowało się do kolejnego etapu weryfikacyjnego. Warunkiem umieszczenia na liście projektów do głosowania, zgodnie z regulaminem, było otrzymanie dwóch pozytywnych opinii – Urzędu Miasta i radnych. W tej edycji dodatkowo do opiniowania włączono Rady Osiedli, które opracowywały własne stanowiska na temat zadań zgłoszonych na ich terenie. Po przeprowadzonej analizie, dyskusjach i konsultacjach na liście do głosowania w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego znalazło się ostatecznie 39 projektów.
Z uwagi na podział na projekty ogólnomiejskie i projekty osiedlowe mieszkańcy Tarnowa będą mogli oddać dwa głosy, po jednym na każdą kategorię.
Przypomnijmy, że Tarnów jako jeden z pierwszych miast w Polsce wprowadził dla mieszkańców tego rodzaju możliwość. Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego odbyła się w 2013 r.  Zgłoszono wówczas 44 projekty. W tym roku na inicjatywy mieszkańców przeznaczono rekordową sumę czterech milionów złotych. To dwa razy tyle, ile zdecydowano się wydać w ramach pierwszej edycji akcji. Po raz pierwszy w historii przedłużono także termin zgłaszania projektów osiedlowych oraz wprowadzono możliwość uzupełnienia wniosków już przedłużonych. Z pierwszej opcji skorzystało dziewięć osób, z drugiej możliwości sześciu wnioskodawców.

Tutaj możesz oddać głos!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.