Będzie tramwaj do Górki Narodowej?

  • Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportowej w Krakowie otworzył oferty w przetargu na realizację 5-kilometrowej trasy tramwajowej z os. Krowodrza Górka do Górki Narodowej
  • Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm ZUE i PORR. Trasa ma powstać w ciągu 3,5 roku od zawarcia umowy

Przedmiotem ogłoszonego przez ZIKiT przetargu jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej od os. Krowodrza Górka przez Prądnik Biały, ulice Pachońskiego do Górki Narodowej. Całkowita długość trasy to 5 km. To tzw. III etap Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

Kraków: ZUE z PORR-em zbudują tramwaj do Górki Narodowej?
mat. ZIKIT

W zeszłym tygodniu w piątek 25 listopada minął termin składania ofert. Budżet, jaki ZIKiT przeznaczył na realizację zamówienia, to 373,4 mln zł brutto. Wpłynęło w sumie pięć ofert od firm Przedsiębiorstwa Robót Mostowych Mosty-Łódź (348,7 mln zł), oraz konsorcjów Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor i Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych Tor-Krak (326,2 mln zł) , Budimex i Ferrovial Agroman (330,8 mln zł), Trakcja PRKiI, Taumer i hiszpańska Cosma (366,5 mln zł), a także ZUE i PORR Polska Infrastructure (253,4 mln zł).

Cena decyduje o wyborze w 60%. Pozostałe punkty można otrzymać za okres gwarancji (40%) – tutaj jednak wszyscy oferenci zaproponowali jej wydłużenie z 60 do 120 miesięcy. Jeśli więc oferta ZUE i PORR spełni wszystkie formalne wymagania, to właśnie te firmy zrealizują zamówienie. Wykonawca będzie miał na to 42 miesiące.

Oprócz budowy samej linii tramwajowej przewidziano przebudowę pętli tramwajowo-autobusowej Krowodrza Górka, budowę pętli tramwajowo-autobusowej Górka Narodowa. Po zachodniej stronie planowanego węzła al. 29 Listopada z projektowaną ul. Iwaszki przewidziano budowę terminala autobusowo-tramwajowego. Zaplanowano też trzy wielopoziomowe parkingi przesiadkowe P&R: w rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka, przy skrzyżowaniu z ul. Pachońskiego oraz przy pętli końcowej Górka Narodowa. Nowa trasa będzie wymagała budowy dwóch nowych podstacji trakcyjnych, przebudowy podstacji Prądnicka oraz realizacji Centrum Dyspozytorni Mocy.

W skład inwestycji wchodzą też prace drogowe, w tym budowa ulicy w śladzie Trasy Wolbromskiej , budowa i rozbudowa ulic Pachońskiego, Siewnej, Bociana, a także budowa nowego odcinka drogi na Osiedlu Górka Narodowa od projektowanego skrzyżowania z ul. Banacha do al. 29 Listopada. Ponadto zadaniem wykonawcy będzie realizacja obiektów inżynieryjnych – tunelu w ciągu ul. Opolskiej wraz z jej przebudową jako drogi krajowej, estakady tramwajowej i drogowej nad doliną Sudoł, kładki dla pieszych nad trasą KST na wysokości ul. Szopkarzy i Danka, mostu na rzece Białucha oraz mostu na potoku Bibiczanka oraz tunelu nad linią kolejową, którym poruszał będzie się nie tylko tramwaj, ale też rowerzyści i piesi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.